Tuyển sinh đào tạo thường xuyên

Thông báo tuyển sinh khóa học đào tạo cấp chứng chỉ trong 2 tháng với thông tin cụ thể như sau: - Thông tin chung: Khóa học chăm sóc da - Chứng chỉ: Chứng chỉ đạt kỹ năng nghề - Thời gian khóa học: 2 tháng - Đối tượng đào tạo: Học...

TIN NGÀNH LÀM ĐẸP